ДОРОГОВКАЗ

При посиланні застосовувати:

ДОРОГОВКАЗ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5746 (дата звернення: 01.10.2023)

див. вказівник.

ҐІПСОМЕТРИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

При посиланні застосовувати:

ҐІПСОМЕТРИЧНИЙ ПРОФІЛЬ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5745 (дата звернення: 01.10.2023)

(від грец. hypsos – висота) – уявний вертикальний розріз рельєфу місцевості. Для побудови профілю за певним напрямом на топокарті прокреслюють пряму, на якій відмічають і визначають за горизонталями висоти точок перетину лінії профілю з вершинами і ”згинами“ схилів. Ці точки переносять на лінію основи профілю на кресленні і будують в них перпендикуляри до основи, за якими в крупному масштабі (у 5-10, інколи 20 разів крупнішому від горизонтального) відкладають висоти точок над лінією основи.

ГРИНВІЦЬКИЙ МЕРИДІАН

При посиланні застосовувати:

ГРИНВІЦЬКИЙ МЕРИДІАН / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5744 (дата звернення: 01.10.2023)

(від лат. мeridianus – полуденний) – астрономічний меридіан, який проходить через Гринвіцьку обсерваторію (поблизу м. Лондона у Великій Британії). В міжнародній системі географічних координат Г.М. прийнятий початковим (нульовим); від нього ведеться відлік довгот від 0° до 360°. в напрямі із заходу на схід чи в обидва боки від 0° до 180° з припискою відповідно слова ”східна“, чи знака ”плюс“ (+) і ”західна“, чи знака ”мінус“ (-).

ГОРИЗОНТ

При посиланні застосовувати:

ГОРИЗОНТ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5743 (дата звернення: 01.10.2023)

(від грец. orizontos – той, що обмежує) – межа доступного для спостереження туристом відкритого ландшафту.

ГЕОГЛІФ

При посиланні застосовувати:

ГЕОГЛІФ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5742 (дата звернення: 01.10.2023)

(за В. Канським) (від грец. glyphe – різьба) – створений людиною (спеціально чи опосередковано), природою, або ж невідомого походження нечітко видимий з близька, але видимий з певної відстані, з певної висоти, або в геологічному розрізі смисловий напис, гліф, геометричний або фігурний рисунок чи візерунок розташований на земній чи водній поверхні або ж у повітряному, породному чи водному просторі, що виконує тимчасову, періодичну або довготривалу інформативну функцію. Г. на площині можуть бути позитивної (додатної) або негативної (від’ємної) форми.

ВКАЗІВНИК

При посиланні застосовувати:

ВКАЗІВНИК / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5741 (дата звернення: 01.10.2023)

(піш.) – вид візуального знаку, спрямованого на підтримку туристської інфраструктури на туристському маршруті, туристській стежці, туристському шляху, в населеному пункті. З їх допомогою туристам допомагають краще орієнтуватися на місцевості, вибирати правильний шлях руху. Синонім – дороговказ.

ВИСОТА ТОЧКИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

При посиланні застосовувати:

ВИСОТА ТОЧКИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5740 (дата звернення: 01.10.2023)

відстань до точки земної поверхні по прямовисній лінії від рівневої поверхні, прийнятої в державній геодезичній мережі за вихідну (нульову). В Україні висоти відраховуються від середнього рівня Балтійського моря, визначеного із багаторічних спостережень на водомірному посту м. Кронштадта (Кронштадтський футшток).

ШТИК

При посиланні застосовувати:

ШТИК / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5737 (дата звернення: 01.10.2023)

(піш.) (від гол. steek – вузол) – туристський вузол, який слугує для закріплення вірьовки на опорі.

UIAA ВУЗОЛ

При посиланні застосовувати:

UIAA ВУЗОЛ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5736 (дата звернення: 01.10.2023)

див. Мунтера вузол.

ТРЕЙЛ

При посиланні застосовувати:

ТРЕЙЛ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5735 (дата звернення: 01.10.2023)

(від англ. trail – стежка, пересічена місцевість) – гірський біг або біг пересіченою місцевістю поза дорогами.