Споживчий кошик

При посиланні застосовувати:

Споживчий кошик / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5720 (дата звернення: 21.10.2021)

Сукупність товарів і послуг, затверджених офіційним розпорядженням Урядом чи уповноваженим ним вищим органом державної влади, без яких не можливе існування людини як одиниці соціуму протягом календарного місяця та/чи року. Застосовується для розрахунку вартості мінімальних соціальних виплат та мінімальної зарплати (прожитковий мінімум). 

УАЙТУОТЕР-КАЯКІНГ

При посиланні застосовувати:

УАЙТУОТЕР-КАЯКІНГ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5719 (дата звернення: 21.10.2021)

(водн.) (від англ. white-water – «біла вода») – каякінг на бурхливій (білій) воді, рух на каяку в швидкому річковому потоці води. Синоніми – каякінг на білій воді, бурноводинг.

СПЕЛЕОКОНТЕСТ

При посиланні застосовувати:

СПЕЛЕОКОНТЕСТ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5718 (дата звернення: 21.10.2021)

(спелеол.) (від грец. spelaion – печера та англ. contest – змагання, конкурс) – підйом по вертикальній вірьовці за допомогою схоплюючих вузлів або пристроїв на дистанціях 30 і 120 м. Підйом спортсмена здійснюється по вірьовці, яка проходить через блок закріплений над землею на висоті 4-6 м і видається через гальмівний пристрій. Можливий в різних стилях. Синонім – мотузковий контест.

МОТУЗКОВИЙ КОНТЕСТ

При посиланні застосовувати:

МОТУЗКОВИЙ КОНТЕСТ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5717 (дата звернення: 21.10.2021)

див. спелеоконтест.

КЛЯУЗА (КЛЯВЗА)

При посиланні застосовувати:

КЛЯУЗА (КЛЯВЗА) / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5716 (дата звернення: 21.10.2021)

(рум. aclauza) гідротехнічна споруда, гребля, гать, які будували на річках Українських Карпат. Використовувались переважно для сплавляння лісу – проходження плотів (бокорів) маловодними гірськими річками. Вище К. утворювалося водосховище, на якому формували плоти. К. були обладнані спеціальними воротами-шлюзами. Для спуску води з плотом та плотогонами (бокорашами) шлюз відкривали, і вода з водосховища бурхливим потоком мчала вниз, несучи зі собою пліт.

КЕЙВЕР

При посиланні застосовувати:

КЕЙВЕР / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5715 (дата звернення: 21.10.2021)

(спелеол.) (від англ. cave – печера) – спортсмен-спелеолог, людина, яка відвідує печери з дослідницькими та спортивними цілями – в основній масі, з метою першопроходження. Має великий спелеологічний досвід і хорошу всебічну підготовленість.

ДЖУНГЛЕВИЙ ТУРИЗМ

При посиланні застосовувати:

ДЖУНГЛЕВИЙ ТУРИЗМ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5714 (дата звернення: 21.10.2021)

(англ. jungle tourism від хінді jangal – дикий) – різновид пригодницького туризму, відвідування туристами регіонів тропічних лісів. Може також розглядатися як компонент зеленого туризму або екотуризму.

ГРЕЙПВАЙН

При посиланні застосовувати:

ГРЕЙПВАЙН / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5713 (дата звернення: 21.10.2021)

(альп.) (від англ. grapevine – виноградна лоза) – альпіністський вузол, який використовується для зв'язування вірьовок як однакової, так і різної товщини і для в'язання вірьовочних петель. Має найбільшу міцність з усіх вузлів для зв'язування вірьовки (до 56 %), надійний, не потребує контрольних вузлів.

БУРНОВОДИНГ

При посиланні застосовувати:

БУРНОВОДИНГ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5712 (дата звернення: 21.10.2021)

див. каякінг на білій воді, уайтуотеркаякінг.

БАРРЕЛ

При посиланні застосовувати:

БАРРЕЛ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5711 (дата звернення: 21.10.2021)

(альп.) (від англ. вarrel – котушка, барабан) – альпіністський вузол, фахівці визначають його як половину вузла грейпвайн.