СХЕМАТИЧНА КАРТА

При посиланні застосовувати:

СХЕМАТИЧНА КАРТА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5761 (дата звернення: 20.05.2022)

карта, виконана туристами, як правило в польових умовах, із порушенням геометричної точності та її достовірності через низьку якість та кількість використаних при її створенні даних, помилки складання тощо.

СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ

При посиланні застосовувати:

СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5760 (дата звернення: 20.05.2022)

(від грец. orizontos – той, що обмежує)  – чотири головні точки горизонту: Північ, Південь, Схід і Захід; іноді С.Г. називають також відповідні чверті горизонту; позначаються літерами Пн, Пд, С і З чи відповідно N, S, O (чи E) і W.

РЕЛЬЄФНА КАРТА

При посиланні застосовувати:

РЕЛЬЄФНА КАРТА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5759 (дата звернення: 20.05.2022)

(фр. relief  – випуклість від лат. relevo – піднімаю) – особливий вид картографічних зображень, які поєднують об’ємне зображення рельєфу із звичайним картографічним зображенням всіх інших елементів змісту карти. З метою підвищення наочності зображення рельєфу Р.К. мають різні горизонтальний і вертикальний масштаби: горизонтальний від 1:200 000 до 1:1 000 000, вертикальний – в 2-10 разів більший.

РЕКРЕАЦІЙНА КАРТА

При посиланні застосовувати:

РЕКРЕАЦІЙНА КАРТА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5758 (дата звернення: 20.05.2022)

(від лат. recreatio – відновлення) – карта, що характеризує рекреаційну діяльність населення; містить інформацію про територіальні рекреаційні системи та їхні елементи (групи відпочиваючих, природні й культурні комплекси, технічні системи, управління й обслуговування), властивості, структуру, внутрішні й зовнішні зв’язки. Найпоширенішими є аналітичні (інвентаризаційні), оціночні (характеризують окремі види рекреаційних ресурсів) та карти розміщення рекреаційних ресурсів.

ПРОФІЛЬ ГІПСОМЕТРИЧНИЙ

При посиланні застосовувати:

ПРОФІЛЬ ГІПСОМЕТРИЧНИЙ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5757 (дата звернення: 20.05.2022)

див. гіпосометричний профіль.

ОРОГРАФІЧНА КАРТА

При посиланні застосовувати:

ОРОГРАФІЧНА КАРТА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5756 (дата звернення: 20.05.2022)

(від грец. όρος – гора, γραφία – писати)карта, яка характеризує орографію суші та дна Світового океану; на ній показують розміщення, орієнтування і розміри гірських хребтів, уступів, западин, серединно-океанічних хребтів, острівних дуг, каньйонів, жолобів та інших орографічних елементів на фоні узагальненого зображення основних ступенів рельєфу.

ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

При посиланні застосовувати:

ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5755 (дата звернення: 20.05.2022)

(від англ. orientate – орієнтуватися)  – визначення туристом свого місцеположення відносно сторін горизонту за допомогою компасу, карти чи аерофотознімка, а також за місцевими ознаками (орієнтирами), за положенням Сонця, Місяця, зірок та за допомогою радіо-, світлових та звукових орієнтирів.

НАПИСИ НА КАРТАХ

При посиланні застосовувати:

НАПИСИ НА КАРТАХ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5754 (дата звернення: 20.05.2022)

1. географічні назви, необхідні для знаходження і розпізнавання об’єктів, вказаних на картах; 2. пояснювальні написи, які характеризують зображені на картах об’єкти: а) географічні терміни, які визначають рід географічних об’єктів (море, вулкан, лиман, озеро, гора, пік, урочище, місто, село, станція, пристань, порт, лікарня, стадіон); б) якісні особливості об’єктів, які не виражаються умовними знаками (вказівка на переважаючі породи в лісах, виробнича спеціалізація сільгосппідприємств, склад ван

МОВА КАРТИ

При посиланні застосовувати:

МОВА КАРТИ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5753 (дата звернення: 20.05.2022)

динамічна система зразків дій суб’єктів (з боку об’єктів, способів, продуктів, умов), яка реалізується і розвивається в регульованих нею актах діяльності суб’єктів по створенню і використанню, яка зберігається, відтворюється і передається від суб’єкта до об’єкта за рахунок навчання (копіювання); об’єктивно існуючий феномен, сформований в суспільно-історичній практиці людини, який передається із покоління в покоління шляхом навчання і залучення суб’єктів до відповідного кола явищ. Носії цієї мови – особи, які вміють складати, читати і розуміти карту, самі карти – тексти цієї мови.

МІСЦЕВІСТЬ

При посиланні застосовувати:

МІСЦЕВІСТЬ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5752 (дата звернення: 20.05.2022)

частина (ділянка, район) земної поверхні зі всіма її елементами. До основних елементів М., які відображаються на топографічній карті, відносяться рельєф, гідрографія, рослинний та ґрунтовий покрив, населені пункти, дорожня мережа.