ГЕОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

(ГІС) – комп'ютерна інформаційна система, яка здійснює збір, зберігання, обробку, аналіз, моделювання і відображення просторо-розподілених даних та пов'язаної з ними інформації про необхідні об'єкти. У вузькому розумінні ГІС програмний продукт, який дозволяє користувачам редагувати і аналізувати цифрову карту місцевості, а також додаткову інформацію про об'єкти, зображені на ній. ГІС вміщує дані про просторові об'єкти у цифровій формі (векторній, растровій та ін.). Обов'язковими структурними елементами ГІС є просторові дані (бази даних), комп'ютерне та програмне забезпечення. ГІС активно використовуються для візуалізації географічної інформації, зміни масштабу та деталізації картографічної інформації, моніторингу навколишнього середовища і автоматичної зміни зображень залежно від зміни характеристик досліджуваного об'єкта.

При посиланні застосовувати:

ГЕОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/895 (дата звернення: 18.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.