ГЕОГРАФІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ

(від грец. zone – пояс) – основна закономірність розподілу ландшафтів на поверхні Землі, що полягає у послідовній зміні природних зон, зумовлена характером розподілу променевої енергії Сонця по широті і нерівномірністю зволоження. Г.З. підпорядковані процеси в атмосфері, гідросфері, екзогенні процеси утворення рельєфу, утворення ґрунтів, формування та зміна біосфери. У горах на зональність накладається і заміщає її висотна поясність. У деяких випадках головними у формуванні ландшафту стають не зональні, а місцеві умови (азональність).

При посиланні застосовувати:

ГЕОГРАФІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/894 (дата звернення: 19.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.