ГЕОГРАФІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

(фр. еxpertise від лат. еxperlus – досвідчений, знаючий) – перевірка фахівцями-географами проектів, спрямованих на зміну навколишнього середовища або здатних побічно вплинути на неї, в т.ч. і туристських. Г.Е. включає оцінку сучасного стану середовища і географічний прогноз зміни цього стану під впливом природних факторів і туристської діяльності.

При посиланні застосовувати:

ГЕОГРАФІЧНА ЕКСПЕРТИЗА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/893 (дата звернення: 18.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.