ВЕРТИКАЛЬ

(альп.) (від лат. verticalis – стрімкий) – 1. кут крутизни рельєфу рівний 90°. У альпіністської практиці подібний кут нахилу скельного чи льодового рельєфу зустрічається вкрай рідко – в основному на маршрутах, що відносяться до розряду екстремальних; 2. Стрімка важкопрохідна скельна стінка.

При посиланні застосовувати:

ВЕРТИКАЛЬ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/743 (дата звернення: 25.09.2023)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.