ВАУЧЕР

(від англ. voucher – розписка, порука) – путівка; документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи гарантію оплати і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристських послуг.

При посиланні застосовувати:

ВАУЧЕР / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/727 (дата звернення: 18.07.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.