БАЗИС ЕРОЗІЇ

(від грец. basis – основа) – поверхня, на рівні якої водний потік втрачає свою руйнівну (ерозійну) здатність і нижче якої він вже не може заглибити своє русло. Розрізняють Б.Е. місцевий та загальний. Місцевий відповідає рівню поверхні стоку водотоку, в басейні якого знаходиться конкретна ділянка; загальний – рівень Світового океану.

При посиланні застосовувати:

БАЗИС ЕРОЗІЇ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/605 (дата звернення: 18.07.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.