ТУРИСТСЬКА ОГЛЯДОВА КАРТА

(від грец. chartes – аркуш папірусу) – географічна карта, що створюється на території різної площі, з метою розвитку регіонального туризму. Може охоплювати країну в цілому або окремі адміністративно-територіальні одиниці і географічні регіони від областей до окремих заповідників. Знайомить з природою, історією та культурою певного району, допомагає у виборі і розробці маршрутів подорожей, відображає природні і соціально-економічні умови туризму, знайомлять з системою обслуговування, розташуванням пам'яток тощо.

При посиланні застосовувати:

ТУРИСТСЬКА ОГЛЯДОВА КАРТА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5929 (дата звернення: 12.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.