ТУРИСТСЬКА КАРТОГРАФІЯ

(від грец. chartes – аркуш папірусу та grafo – описувати) – наука про туристські географічні карти, методи їх створення і використання. Відображає і досліджує просторове розміщення, сполучення і взаємозв'язок туризму, туристських ресурсів, населення, елементів територіальних рекреаційних систем

При посиланні застосовувати:

ТУРИСТСЬКА КАРТОГРАФІЯ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5927 (дата звернення: 12.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.