ТОПОГРАФІЯ

(від грец. topos – місцевість, місце та grafo – описувати) – 1. науково-технічна дисципліна про теорію та практику зйомки та зображення земної поверхні на планах і картах; 2. у сучасній науковій літературі топографія розглядається як наука, яка розробляє географічні та геометричні методи вивчення місцевості з метою створення на цій основі крупномасштабних загальногеографічних (топографічних) карт; 3. відоме визначення топографії як науки, у якій вивчаються методи створення топографічних карт за допомогою вимірювань на місцевості та наступного опрацювання їх результатів, або за матеріалами дистанційного зондування.

При посиланні застосовувати:

ТОПОГРАФІЯ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5924 (дата звернення: 12.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.