НІШЕВИЙ ТУРИЗМ

(від іт. nicchia – заглиблення) –  сукупність видів туризму, орієнтованих на чітко окреслені й відносно сталі групи туристів (об’єднані за мотивами подорожі, спеціальними потребами туристів чи особливостями туристської дестинації), що формують певний вузький цільовий сегмент ринку (мікронішу), достатній за величиною для створення окремих туристських продуктів. Ознаки, які дають змогу віднести певний вид туризму до нішевого: наявність чітко окресленої і відносно сталої цільової групи туристів; виділення ринкової ніші на основі сегментації ринку споживачів; орієнтація на вузький цільовий сегмент або на мікроринок; достатність ніші для створення окремих туристських продуктів; адресний, чітко визначений туристський продукт, тісно підігнаний під специфічні вимоги споживачів. Синонім – спеціалізований туризм.

При посиланні застосовувати:

НІШЕВИЙ ТУРИЗМ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5865 (дата звернення: 23.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.