НАЦІОНАЛЬНА ТУРИСТСЬКА СИСТЕМА

(за І. Дудником) (від грец. systema – ціле, складене з частин; поєднання) – взаємопов’язана в межах території держави сукупність елементів, які  виробляють, надають та споживають туристські послуги. Однією з визначальних особливостей туристської системи взагалі, як інваріантного об’єкта наукового дослідження, є чітко виражений територіальний (геопросторовий) характер функціонування.

При посиланні застосовувати:

НАЦІОНАЛЬНА ТУРИСТСЬКА СИСТЕМА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5864 (дата звернення: 23.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.