КРУКІВСЬКА ФОРТЕЦЯ

Художня реконструкція: Олександр Чорний, 2020 рік

У документах середини ХVІІІ століття у переліку прилеглих до Кременчука населених пунктів або маєтків згадується поселення Круків. Згадка датується 1646 роком. Деякі дослідники походження цієї назви, а з нею й назви поселення, пов’язують з подіями козацького повстання 1625 року, підсумком якого стало укладення Куруківської угоди – козацько-польського договору, за яким козацтво було остаточно поділене на реєстрових та нереєстрових.

У першій половині 1740-х років вихідцями з Кременчуцької сотні Миргородського полку на правому березі Дніпра, напроти Кременчука, була закладена фортеця, яка отримала назву Круківська. Це було п’ятикутне земляне укріплення неправильної форми, з двома в’їзними воротами, обведене земляним ровом. На території твердині були казарми, склади, будинок коменданта, а також церква. З фортеці можна було виїхати в напрямку Крилівського укріплення та Мишуринорізького ретраншементу.

З утворенням Нової Сербії Круківська фортеця стала центром 3-ї роти Пандурського піхотного полку. У 1764 році в укріпленні розмістився адміністративним осередком 1-ї роти Жовтого гусарського полку.

У 1740-х – 1760-х роках довкола фортеці почало формуватися поселення, яке стало містечком з назвою Крюків. Трансформація з Крукова на Крюків відбулася під впливом зросійщеного її вживання в офіційному діловодстві та картографії середини ХVІІІ століття.

У 1776 – 1783 рр. Крюків був адміністративним центром Крюківського повіту Єлисаветградської провінції. 1783 року адміністративний центр повіту було перенесено до Петриківки (нині – с. Нова Прага, Олександрійського району), а містечко Крюків було проголошено позаштатним.

28 серпня 1796 року Павло І повелів генерал-губернатору Катеринославському, Вознесенському й Таврійському князю П. О. Зубову “местечко Крюков присоединить к городу Кременчугу и подчинить тамошнему магистрату, а Крюковскую ратушу упразднить”. Цей указ не був виконаний, але Крюків все ж увійшов до складу Кременчука. Сталося це 17 травня 1817 року.

Круківська фортеця до сьогоднішнього дня не збереглася. Деякі вчені вважають, що вона затоплена водами Кременчуцького водосховища. Дослідження картографічних матеріалів та сучасна аерофотозйомка дозволяють локалізувати місце колишнього укріплення неподалік залізничної станції “Крюків-на-Дніпрі”, що знаходиться в межах Кременчука. На це вказує специфічне планування вуличної сітки, яка, на нашу думку, сформувалося свого часу довкола укріплення.

Кандидат історичних наук, доцент. Автор близько 100 наукових публікацій, значна частина яких присвячена проблемам історії Кіровоградщини. Коло наукових інтересів: воєнна історія та військова персоналістика ХVІІІ – ХХ століття, битва за Дніпро 1943–1944 рр. Розробки символіки: автор символіки с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області.