РЕКРЕАЦІЙНА КАРТА

(від лат. recreatio – відновлення) – карта, що характеризує рекреаційну діяльність населення; містить інформацію про територіальні рекреаційні системи та їхні елементи (групи відпочиваючих, природні й культурні комплекси, технічні системи, управління й обслуговування), властивості, структуру, внутрішні й зовнішні зв’язки. Найпоширенішими є аналітичні (інвентаризаційні), оціночні (характеризують окремі види рекреаційних ресурсів) та карти розміщення рекреаційних ресурсів. При створенні Р.К. застосовують головним чином способи картограм, картодіаграм, значків. Новим напрямом у рекреаційному картографуванні є створення картографічних моделей територіально-рекреаційних систем.

При посиланні застосовувати:

РЕКРЕАЦІЙНА КАРТА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5758 (дата звернення: 06.06.2023)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.