МОВА КАРТИ

динамічна система зразків дій суб’єктів (з боку об’єктів, способів, продуктів, умов), яка реалізується і розвивається в регульованих нею актах діяльності суб’єктів по створенню і використанню, яка зберігається, відтворюється і передається від суб’єкта до об’єкта за рахунок навчання (копіювання); об’єктивно існуючий феномен, сформований в суспільно-історичній практиці людини, який передається із покоління в покоління шляхом навчання і залучення суб’єктів до відповідного кола явищ. Носії цієї мови – особи, які вміють складати, читати і розуміти карту, самі карти – тексти цієї мови. Ця мова може відігравати різні ролі, в тому числі використовується при читанні туристських карт.

При посиланні застосовувати:

МОВА КАРТИ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5753 (дата звернення: 31.05.2023)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.