МІСЦЕВІСТЬ

частина (ділянка, район) земної поверхні зі всіма її елементами. До основних елементів М., які відображаються на топографічній карті, відносяться рельєф, гідрографія, рослинний та ґрунтовий покрив, населені пункти, дорожня мережа.

При посиланні застосовувати:

МІСЦЕВІСТЬ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5752 (дата звернення: 15.05.2022)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.