Споживчий кошик

Сукупність товарів і послуг, затверджених офіційним розпорядженням Урядом чи уповноваженим ним вищим органом державної влади, без яких не можливе існування людини як одиниці соціуму протягом календарного місяця та/чи року. Застосовується для розрахунку вартості мінімальних соціальних виплат та мінімальної зарплати (прожитковий мінімум). 

Перелік товарів і послуг залежить від досягнутого рівня соціально-економічного розвитку країни та розвиненості у ній сфери соціального захисту населення. Перелік товарів і послуг наводиться в окремому підзаконному нормативно-правовому документі так само як і їх вартість та якісні і кількісні характеристики норм їх використання протягом календарного місяця та/чи року. При його розрахунку враховують реальну інфляцію для запровадження індексування виплат.

При посиланні застосовувати:

Споживчий кошик / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5720 (дата звернення: 23.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.