СПЕЛЕОКОНТЕСТ

(спелеол.) (від грец. spelaion – печера та англ. contest – змагання, конкурс) – підйом по вертикальній вірьовці за допомогою схоплюючих вузлів або пристроїв на дистанціях 30 і 120 м. Підйом спортсмена здійснюється по вірьовці, яка проходить через блок закріплений над землею на висоті 4-6 м і видається через гальмівний пристрій. Можливий в різних стилях. Синонім – мотузковий контест.

При посиланні застосовувати:

СПЕЛЕОКОНТЕСТ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5718 (дата звернення: 13.08.2022)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.