КЕЙВЕР

(спелеол.) (від англ. cave – печера) – спортсмен-спелеолог, людина, яка відвідує печери з дослідницькими та спортивними цілями – в основній масі, з метою першопроходження. Має великий спелеологічний досвід і хорошу всебічну підготовленість.

При посиланні застосовувати:

КЕЙВЕР / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5715 (дата звернення: 19.09.2023)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.