Технологія пізнання

Взаємопов'язане поєднання таких категорій когнітивних об'єктів:

  • концептів (теоретичні знання);
  • технік (методичні знання);
  • експертиз (практичні знання);
  • даних (спеціалізована інформація).
Джерела:
  1. Poncer P. La géographie en vente libre ! De la géographie à l'intelligence spatiale // Tracé. - 2010. - № 10. - Р. 146.

При посиланні застосовувати:

Технологія пізнання / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5592 (дата звернення: 23.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.