Форми територіального розміщення підприємств добувної промисловості

Сукупність просторових аспектів розміщення підприємств добувної промисловості.

Види (Рунова, 1973):

  • ареал – "розосередженість великої кількості невеликих чи середніх підприємств на території двох і більше суміжних економічних районів, де вони розміщенні повсюди, але з різним ступенем територіальної концентрації";
  • група – "зосередженість значної кількості середніх і великих підприємств на певній, чітко окресленій території, де концентруються великі і найбільші запаси ресурсів";
  • вогнище – "подібна з груповою, але відрізняється від останньої меншими територіальними розмірами, чисельністю і меншими розмірами зосереджених у ній виробництв";
  • точка – "у важкодоступних районах і на нових джерелах, що освоюються, і найчастіше в якості початкової стадії освоєння ресурсів".
Джерела:
  1. Рунова Т.Г. Опыт оценки уровня развития добывающей промышленности и её территориальной организации методами картографирования / Оценочные карты природы, населения и хозяйства / под ред. К.А. Салищева. - М, 1973. - С. 181-182.

При посиланні застосовувати:

Форми територіального розміщення підприємств добувної промисловості / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5585 (дата звернення: 21.03.2023)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.