Макроцефалії коефіціент

Показник форми організації системи розселення.

Кmc – макроцефалії коефіцієнт;

Pur1 – кількість населення-1 в першому і

Pur2 – другому за чисельністю місті урбанізованої системи.

При значені до двійки маємо дисперсійну урбанізацію, більше двійки – макроцефалію.

Джерела:
  1. L’espace mondial. Géographie. Terminales L, ES, S. / Sous la dir. de J.-L. Carnat. – Paris, 1998. – P. 226.

При посиланні застосовувати:

Макроцефалії коефіціент / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5557 (дата звернення: 24.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.