Геоекономіка

Термін має у географії два тлумачення.

1) в економічній географії (Алаев, 1983) – наука, що вивчає просторові господарські утворення (об’єкт), розглядаючи їх як територіальну систему у формі мережі (предмет науки). Складова частина економічної географії;

2) у геополітиці – економічна геополітика, яка вивчає аспект економічної могутності держави при визначенні політичних цілей. Об'єкт – економічна політика держави, спрямована на зростання економічної могутності та підвищення її конкурентоздатності. Предмет – визначення факторів залежності держави від світової економіки та шляхів їх подолання й її конкурентоздатності.

Джерела:
  1. Алаев Э.Б. Социально–экономическая география: Понятийно–терминологический словарь. – М., 1983. – С. 39.

При посиланні застосовувати:

Геоекономіка / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5551 (дата звернення: 22.06.2024)
Галузева географічна наука:

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.