Якість населення

від російського качество населения.

“рівень і “стиль” життя, культурний рівень населення, особливості структури і географії харчування, медичної географії”.

Впливає на розміщення населення-2, урбанізацію, розвиток і розміщення господарства.

Запровадив Я.Г. Машбиц (1979).

Джерела:
  1. Машбиц Я.Г.  Проблематика народонаселения в экономической и социальной географии развивающихся стран // Итоги науки и техники. Серия «География зарубежных стран». – Т. 7. «Современные проблемы географии развивающихся стран», 1979. – С. 40.

При посиланні застосовувати:

Якість населення / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5543 (дата звернення: 01.10.2023)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.