Чинник районоутворення

Умова необхідна для виділення району.

Види:

  • загальногеографічні (положення і просторове розміщення);
  • фізико-географічні (наявні природні умови);
  • історико-географічні (формування системи розселення і стадія господарювання освоєння); 
  • демогеографічна (склад людності);
  • соціо-географічна (просторова структура суспільства);
  • культурно-географічна (релігійність, відношення до нововведень і культура господарювання);
  • економіко-географічна (домінуючий тип господарювання і розвитку виробництва відносин); екологічний (стан довкілля).

При посиланні застосовувати:

Чинник районоутворення / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5525 (дата звернення: 18.07.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.