Цивілізація

У географії термін має кілька тлумачень.

1) у концепції історії Тойнбі і теорії конфліктів цивілізації С. Гатінґтона (1996) сфера впливу певної системи цінностей.

Виділяють:

  • західну (базується на демократичних цінностях, західному християнстві, чіткому розмежуванні приватної і державної власності, лібералізм, постійний технічний прогрес, консумізм);
  • слов’янську (спільні культурні цінності та опозиція західіхній цивілізації, комунізм та панславізм); 
  • латиноамериканську (католицизм та іспанофони й лузіанофонія та доколумбові традиції);
  • африканську (опозиція колоніалізму західної цивілізації);
  • ісламську (дивись ісламський релігійний фундаменталізм);
  • далекосхідну (релігія і традиціоналізм);
  • індійську (кастовість і традиціоналізм).

2) у геоісторії – “глобальне суспільство у масштабі ойкумени”, т.т. “місце поселення людського суспільства”, у формі культурної зони певної просторової спільноти при незмінності її осн. характеристик у часі.

В її складі виділяють ядро, де проявляється специфіка цієї цивілізації і оточуючи терени, де має місце контакти з іншими цивілізаціями у рамках процесу просторової дифузії інновацій, які зумовлюють зміни в історичному процесі.

Призводять до утворення світів-2.

Джерела:
  1. Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. – М., 1980. – С.115. 

При посиланні застосовувати:

Цивілізація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5519 (дата звернення: 18.07.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.