Центральність

У географії термін має кілька тлумачень.

  1. абсолютна – розміщення по середині певної території;
  2. відносна – у місці найбільшого перетину існуючих зв’язків відповідної території мережі. Складова частина положення.
  3. положення, що дозволяє контролювати всі чи частину потоків між різними території. Сприяє прискореному розвитку території, яка має центральність щодо інших територій.

При посиланні застосовувати:

Центральність / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5517 (дата звернення: 18.07.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.