Централізація

У географії термін має кілька тлумачень.

  1. у географії промисловості – підпараметр концентрації-1;
  2. у геополітиці – адміністративна централізація – зосередження всієї повноти влади у центрального органу влади певного міжнародного утворення;
  3. у політичній географії – політичнв централізація – зосередження всієї влади у центральних органах влади певного регіону та/чи країни
  4. в геоекономиці – прийняття господарських рішень лише центральним органом влади певної держави у рамках економічного міжнародного утворення; 
  5. у географії населення – зосередження населення-1 у головному місті певної територіальної системи.

При посиланні застосовувати:

Централізація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5510 (дата звернення: 24.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.