Центрів ієрархія

Сукупність пов'язаних між собою центрів та підпорядкованих у певній ієрархії.

Види (Машбиц, 1979):

  • загальнонаціональні;
  • міжрайонні;
  • районні;
  • місцеві/локальні.

Застосовується для вивчення ієрархії пунктів-1,2.

Джерела:
  1. Машбиц Я.Г.  Проблематика народонаселения в экономической и социальной географии развивающихся стран // Итоги науки и техники. Серия «География зарубежных стран». – Т. 7. «Современные проблемы географии развивающихся стран». – 1979. – С. 66.

При посиланні застосовувати:

Центрів ієрархія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5505 (дата звернення: 18.07.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.