Федеральний округ

Термін відмінно розуміється в англо-саксонський та російський наукових школах.

  • в англо-саксонський науковій школі – з англійського federal district – частина території федерації-1, яка напряму підпорядкована федеральній адміністрації та вилучена з компетенції складових федерації-1 (наприклад, федеральний округ Колумбія у США). Також виділяють такі федеральні округи у Бразилії, Венесуелі, Мексиці;
  • у російський науковій школі – із російського федеральный округ – одиниця надфедерального рівня, створена Указом Президента РФ № 849 від 13.05.2000 р. з метою посилення контролю над дотриманням суб’єктами федерації загальнодержавного законодавства. На чолі федерального округу стоїть Представник Президента РФ.

При посиланні застосовувати:

Федеральний округ / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5447 (дата звернення: 22.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.