Фактор виробничий

Головна категорія теорії Гекшера–Оліна та закону пропорційності факторів.

Виділяють:

  • земельні ресурси – фертильне педологічне тіло і просторовий об’єкт з усіма відповідними характеристиками;
  • капітал, що складається з основного, фінансового та інтелектуального;
  • трудові ресурси – як основна сила, що створює додану вартість.

При посиланні застосовувати:

Фактор виробничий / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5444 (дата звернення: 27.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.