Суспільна географія

У географії відсутнє єдине тлумачення об'єкту і предмету цієї науки.

 

З позицій постмодернізму (Dear, 1986) її об’єктом є розуміння “одночасності простору і часу у структуруванні суспільних процесів”, що включає у себе політичні, економічні і соціальні процеси.

 

Основними є два підходи.

  1. географічна наука, що вивчає просторові форми (предмет) життєдіяльності суспільства (об'єкт науки);
  2. “наука про ландшафти суспільної діяльності людей, що вивчає розміщення, поєднання і взаємодію у середовищі проживання уречевлених результатів функціонування суспільства на різних етапах його розвитку.”… “фактично мова йде про просторову організацію всіх елементів і аспектів суспільного життя.”

До її складу окремі географи (Вольский, 2003) не включають:

  • географію діалектів;
  • географію фольклору;
  • географію спорту;
  • медичну географію.

Окремі географи вважають її синонімом соціально-економічної географії (Вольский, 2003).

Джерела:
  1. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под. ред. В.В. Вольского. – М., 2003. – С. 5.
  2. Dear M. Editorial comment: theory and object in political geography // Political Geography Quarterly. – 1986. – №5. – P.270.

При посиланні застосовувати:

Суспільна географія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5214 (дата звернення: 14.07.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.