Санація

від латини sanatio – оздоровлення.

Термін має у географії кліька тлумачень.

  1. політична санація – запровадження заходів направлених на зменшення політичного протистояння у суспільстві. Окремо виділяється санаційний режим у Польщі (1926 - 1938 рр.) – автократія Й. Пілсудського, що був спрямований на ліквідацію лівого робітничого та придушення українського політичного рухів (дивись пацифікація), забороні частини громадських свобод і посиленні карального апарату держави.
  2. економічна санація – виведення певної галузі чи окремого підприємства чи території із депресивного стану. Запроваджується у випадку, коли у цій галузі зайнято значна частина трудових ресурсів із метою уникнення соціальної напруги у суспільстві.

При посиланні застосовувати:

Санація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4941 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.