Регіоналізація

Термін має у географії різне тлумачення.

  1. процес міжнародної інтеграції між країнами, що входять до складу певного суб– чи мегарегіону. Насильна регіоналізація ґрунтується на категорії життєвого простору. Призводить до замикання зв’язків у межах відповідного суб- чи мегарегіону. У світі-1 виділяють три центри-6 регіоналізації – ЄС, НАФТА та АСЕАН.
  2. політичні дії спрямовані на виокремлення частини території держави в окрему адміністративно-територіальну одиницю;
  3. формування відмінностей між окремими територіальними складовими у межах певної держави, що призводить до регіоналізації-2;
  4. процес виокремлення науковцем окремих регіонів у межах певної країни.

При посиланні застосовувати:

Регіоналізація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4845 (дата звернення: 27.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.