Регіон історичний

певна виокремлена частина планети, у якій "втілюються загальне (формальні ознаки), особливе (регіональні особливості) та одиничне (специфіка окремих країн). Головним критерієм у виділенні регіонів слугують типологічні особливості розвитку феодального ладу у кожному з них, більш другорядними – географічні, етнічні і територіально-політичні умови існування цих територій” (наприклад, в Європі виділяють південно-західний, західноєвропейський, центральноєвропейський, слав’яно-балканський, Візантії, скандинавський і східнослов’янський регіони історичні).

Основа типологічного аналізу в історії.

Джерела:
  1. История Европы: в 8 т. – Т. 1. Древняя Европа. – М., 1988. – С. 10.

При посиланні застосовувати:

Регіон історичний / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4842 (дата звернення: 24.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.