Регіон

«ареал на поверхні Землі, визначений за спеціальним критерієм» (де Блій, Муллер, 2004). Ієрархія регіонів:

 • субрегіон;
 • макрорегіон;
 • мегарегіон.

Види:

 1. прикордонний регіон; 
 2. транскордонний – утворення з двох і більше регіонів-23, розміщених з обох боків державного кордону;
 3. європейський – регіон-2, що утворено за участю регіонів-23 країн-членів ЄС;
 4. столичний – регіон-23, що межує зі столицею держави
 5. периферійний регіон; 
 6. відсталий – регіон-23, що має основні макроекономічні показники нижче середнього значення у країні;
 7. кризовий – регіон-23, в якому має місце економічні негативні процеси, що зумовили соціальне напруження;
 8. контактний – регіон-23, що знаходиться на межі між двома економічними, політичними, природними, соціальними явищами чи процесами; 
 9. культурний – територія поширення певного способу буття людини;
 10. гірський – місцевість, яка розміщена на висоті від 600 м і більше; 
 11. промисловий – ареал зосередження промислових підприємств чи регіон-23, де основими видами зайнятості є робота у промисловості;
 12. дискретний – частина поверхні Землі, на який має місце прояв певного явища чи процесів в окремих лише частинах, а не на всій поверхні;
 13. сільськогосподарський – ареал вирощення культурних рослин і тварин з метою їх товарного виробництва чи чи регіон-23, де основими видами зайнятості є робота у сільському господарстві;
 14. урбанізований – регіон-23, де переважає міське населення; 
 15. розвинутий – регіон-23, який є лідером за соціально-економічним розвитком у країні;
 16. стагнуючий – регіон-23, де має місце незначні зміни основних макроекономічних показників;
 17. депресивний – регіон-23, в якому має місце тривалий процес падіння основних макроекономічних показників;
 18. новий індустріальний регіон;
 19. староіндустріальний регіон;
 20. формальний регіон-23, який виділено за наявністю певної характеристики, обраної як головної;
 21. функціональний  регіон; 
 22. гомогенний регіон – теж саме, що й ареал;
 23. адміністративний – одиниця адміністративно-територіального устрою окремих країн світу-1 (Італія, Іспанія, Шотландія та ін.),;
 24. суспільно-географічний – частина території країни, де сформувалася функціональна територіальна соціально-економічна система з ядром-3 у певному місті. Бере участь у внутрішньодержавному поділі праці шляхом постачання благ створених галузями спеціалізації.

 

Джерела:
 1. Блій Г. де, Муллер П. Географія: світи: регіони, концепти. – Київ, 2004. – С. 703.

При посиланні застосовувати:

Регіон / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4824 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.