Ревальвація

підвищення вартості іноземної валюти у національних грошах при фіксованому валютному курсі на відміну від подорожчення (відбувається при плаваючому валютному курсі). Призводить до зменшення сукупного попиту і пропозиції у короткотермінованому терміні. Один з інструментів кредитно-фінансової політики держави.

Антонім – девальвація.

При посиланні застосовувати:

Ревальвація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4821 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.