Військова географія

Міждисциплінарна синтетична географічна наука, що вивчає вплив географічних факторів (предмет) на просторовий аспект військової діяльності (об'єкт науки).

Складові науки (за географічними рівнями) (Thomson, 1962):

  • геостратегія;
  • військова хорографія;
  • військова топографія.
Джерела:
  1. Thomson E.R. The Nature of Military Geography: A Prelimary Survey. – Syracuse (N.-Y.), 1962. – Р. 57.

При посиланні застосовувати:

Військова географія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4481 (дата звернення: 16.06.2024)
Галузева географічна наука:

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.