АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА

(від грец. а – частка заперечення, bios – життя та лат. factor – той, що робить) – компоненти і явища неживої, неорганічної природи, що прямо або побічно впливають на живі організми: кліматичні, ґрунтові і гідрографічні фактори. Основними А.Ф.С. є: температура, світло, вода, солоність, кисень, магнітне поле Землі, ґрунт.

При посиланні застосовувати:

АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/443 (дата звернення: 18.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.