Окупація

з латини occupatio – загарбання.

Збройне захоплення частини чи всієї території однієї держави іншою чи військовою коаліцією держав, що не визнається як законне володіння з боку всього міжнародного співтовариства.

Види окупації:

  • воєнна окупація – зайняття збройними силами однієї держави іншою у рамках проведення бойових дій чи війни;
  • післявоєнна окупація – введення війська та встановлення військової адміністрації на всій чи частині території держави, яка програла війну з метою реалізації у ній політики держав-переможців;
  • союзницька окупація – розміщення на території держави збройних сил держави-союзника, які звільняють її від військ ворожої держави, що її попередньо окупувала;
  • тимчасова окупація – встановлення військової адміністрації та розміщення збройних сил держави-агресора на території нейтральної держави до нормалізації міждержавних відносин чи завершення війни.

При посиланні застосовувати:

Окупація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4428 (дата звернення: 27.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.