“Новий Південь”

Термін має у географії кілька тлумачень.

від французького “Nouveau Sud” – країни колишнього СРСР у складі Півдня (дивись Південь–Північ);

від англійського New Sun – нові індустріальні райони у штатах Техас і Каліфорнія (США), які ґрунтуються на нет-економиці завдячуючи дії геліотропізму.

При посиланні застосовувати:

“Новий Південь” / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4390 (дата звернення: 23.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.