БАЗИСНА ПОВЕРХНЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

(від грец. basis – основа) – показник орографічної оцінки території спортивного туризму, який застосовується при класифікації пішохідних, гірських, лижних, велосипедних та автомото маршрутів за категоріями складності за допомогою такого морфометричного показника як перепад висот і який характеризує район подорожі та витрачені фізичні зусилля туристської групи, з точки зору конкретно вибраного маршруту. Це умовна поверхня, яка торкається тальвегів долин відповідних порядків. Різниця висот між базисною та вершинною поверхнями відповідає відносній висоті сучасного рельєфу. Ця різниця дає уяву про енергію рельєфу, яка визначає у свою чергу кількість енергії, що витрачають туристи при доланні даного перепаду висот.

При посиланні застосовувати:

БАЗИСНА ПОВЕРХНЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/437 (дата звернення: 23.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.