Макроцефалія

із давньогрецького macro – великий + céphalie – голова.

У географії термін має кілька тлумачень.

  1. у географії населення – розселенська макроцефалія – гіперконцентрація населення-1 в одному місті певної розселенської системи. Найбільше місто, зазвичай столиця, домінує у розселенській мережі країни.
  2. в економічній географії – економічна макроцефалія – гіперконцентрація виробинцтва потенціалу в головному ядрі суспільно-географічного регіону.

Встановлюють за обрахунком коефіцієнта макроцефалії.

При посиланні застосовувати:

Макроцефалія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/4113 (дата звернення: 13.07.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.