Країна

Територія, яка, у відповідності до міжнародного права, виділяється як окрема політико–адміністративна частина у складі певної держави. Може мати державний суверенітет або бути залежною країною. Держави, де відсутній політико-адміністративний поділ, є тотожними країнам. 

Типи країн:

  • сухопутні;
  • морські.

Основний таксон країнознавства.

При посиланні застосовувати:

Країна / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://geohub.org.ua/node/4014 (дата звернення: 02.03.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.