Імперія

Велика держава, яка складається з країн і територій.

Має такі голові риси:

  • територіальну єдність, що проявляється через зосередження влади у руках її голови;
  • титульну націю при етнічній гетерогенності;
  • чітко окреслені міждержавні кордони.

Характерною особливістю суспільних процесів є ізоляціонізм та спроба встановлення автаркії на стадії розквіту.

Основою політики імперії є теза Костянтина Багрянородного “devide ed imeria” – “розділяй і володарюй”.

Ґрунтується на переконанні титульної нації у своїй зверхності над іншими народами імперії та наявності зовнішньої загрози її існуванню (ситуація “облога фортеці”).

Для стадії занепаду є характерним максимальна територіальна поширеність культурного впливу імперії. Занепад виникає через постійне зростання витрат на утримання війська, що призводить до вилучення з виробництва та обігу коштів і як наслідок до технологічного відставання імперії, надмірного споживання панівним класом, особливо предметів розкоші. Усе це зумовлює значні територіальні диспропорцій і призводить до відставання інфраструктури від потреб цивільної економіки

Види імперій:

1. колоніальна – сукупність залежних територій, що підпорядковані метрополії-2 (внутрішні і зовнішні).

За стадіями розвитку виділяють:

торговельну імперію, де певна держава встановлює свою гегемонію над певною територією поза своїми межами, завдячуючи зовнішній торгівлі. Для цього створюються пункти-9 цієї держави у стратегічних точках (наприклад, Нідерландська колоніальна імперія періоду розквіту).

внутрішня – захоплення великих територій з метою розширення ринків збуту товарів та отримання виключного права першості у розробках сировинних ресурсів залежних територій (наприклад, Російська імперія);

2. континентальна – супердержава із хатерленду, що контролює свій рімленд;

3. номінальна – імперія-2 у стадії занепаду (наприклад, Священна Римська імперія германської нації у XVIII ст.);

4. імперія світова (універсальна) – імперія-1, що має залежні території у різних частинах світу-1 (наприклад, Британська імперія-1 у період розквіту);

Частина офіційної назви окремих держав (наприклад, Центральноафриканська імперія).

Джерела:
  1. Moreau Defarges Ph. Les grands concepts de la politique internationale. – Paris, 1995. – P. 49-52.

При посиланні застосовувати:

Імперія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3772 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.