Ізоморфізм

подібний за формою.

Термін має кілька тлумачень у географії.

  1. у методології науки – аналогічні форми організації буття, що досліджуються різними науками (наприклад, закон гравітації у класичній фізиці і географії населення);
  2. в економічній географії – наявність однакових форм територіальної організації різних за своєю суттю явищ (наприклад, однакові межі міської і промислової агломерації).

При посиланні застосовувати:

Ізоморфізм / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3766 (дата звернення: 24.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.