Ізодаль

із російського изодаль.

“лінії рівної взаємовіддалі  у км кінцевої множини комірок одна від одної”.

Джерела:
  1. Василевский Л.И., Полян П.М. Территориальные структуры народного хозяйства и их параметризация // Изв. АН СССР. Сер. геогр. – 1978. – №2. – С. 69.

При посиланні застосовувати:

Ізодаль / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3758 (дата звернення: 24.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.