Ідеографія

із давньогрецького idios – особливий, своєрідний + grapho – пишу.

Загальнонауковий методологічний підхід, за яким наукові студії спрямовані на розкриття специфіки явища, що досліджується, шляхом його пояснення, а не встановлення закономірностей, законів і правил.

Акцентується увага на неповторній унікальності кожного явища і процесу.

Переважно застосовуються якісні описові методи.

Джерела:
  1. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. – М., 2006. – С. 101-206-207.
  2. Glossaire / La Nouvelle Géographie de la Suisse et des Suisses / Sous la dir. de J.-B. Racine et C.Raffestin. – En 2 vol. – Vol.2. – Lausanne, 1990. – P. 602.

При посиланні застосовувати:

Ідеографія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3752 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.