Демографічного переходу теорія

від французького teorie de transition démographique.

Зміна процесів відтворення населення-1 відбувається за такими етапами:

  • претранзитивний (висока смертність і народжуваність зумовлює малий приріст-2 і тому чисельність населення-1 майже стабільна);
  • транзитивний (одночасне падіння рівня народжуваності і смертності призводить до великого приросту-2 (дивись демографічний бум) і різкого збільшення чисельності населення-1);
  • посттранзитивний (низька народжуваність і смертність зумовлює невеликий приріст-2, наслідком чого є стабільність чисельності населення-1).

Крайньою формою останнього етапу є депопуляція.

Вид теорії популяції.

При посиланні застосовувати:

Демографічного переходу теорія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3358 (дата звернення: 24.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.